Terug naar overzicht

Vacature vrijwilliger JIJenIK

JIJenIK is een onderdeel van Enik. De JIJenIK vindt plaats op woensdag en vrijdag. Het biedt een plek waar plaats is voor een ieders verhaal. Verder kun je er terecht voor informatie  op het gebied van herstel, zelfhulp, peersupport, het zorglandschap en de daarbij behorende levensdomeinen.

De vrijwilligers bij JIJenIK zetten hun ervaringsdeskundigheid in voor een verdraagzame en warme omgeving voor alle deelnemers. De kernwaarden Hoop, Betekenis, Kracht, Kansen, Gelijkwaardigheid en Wederkerigheid- van waaruit Enik werkt, voeren daarbij de boventoon. Persoonlijke ontwikkeling, eigen verantwoordelijkheid, assertiviteit, steun, eigen regie en empowerment zijn ook belangrijke begrippen.

Functiebeschrijving

Als vrijwilliger bij JIJenIK ben je het aanspreekpunt voor degene die binnen komen lopen in het sociaal trefpunt bij Enik. Je verstrekt onder andere informatie over wat er te doen is bij Enik en ondersteunt mensen bij het vinden van verdere mogelijkheden binnen Enik of bij het vinden van de juiste weg binnen het zorglandschap van Utrecht. Soms is “het er gewoon zijn” en een luisterend oor bieden al genoeg. Voor de vrijwilliger op de woensdag is het belangrijk dat je kunt werken vanuit de kernwaarden die bij Enik gebruikt worden en kennis hebt van herstel en ervaringsdeskundigheid. Voor de vrijwilliger op de vrijdag is het gastheer/vrouw zijn belangrijk. Het faciliteren van de ontmoeting. Er zijn voor iemand is het belangrijkste.

Profiel van de vrijwilliger:

 • Je bent sociaal vaardig. Je vindt het leuk om mensen aan te spreken en met ze in contact te gaan. Door observatie kunnen zien dat iemand behoefte heeft aan contact en dat contact kunnen aangaan.

 • Je hebt interesse en affiniteit met Enik en het programma dat Enik aanbiedt.

 • Je kunt actief en begrijpend luisteren. Hierbij dien je in staat te zijn ervaringskennis te gebruiken en te delen met de ander zodat er inzicht ontstaat  wat er bij de deelnemer past aan trainingen, cursussen of vrijwilligerswerk.

 • Voor de vrijwilliger op woensdag: je kunt reflecteren op je eigen herstelproces, je valkuilen en kwaliteiten en/of je hebt de bereidheid om je daar verder in te ontwikkelen, denk aan de cursus Werken met eigen ervaring, WRAP-training of een andere activiteit binnen Enik.

 • Je hebt kennis van de sociale kaart van Utrecht of je hebt de bereidheid om je hierin te verdiepen.

 • Je bent betrouwbaar, je zegt wat je doet en je doet wat je zegt.

 • Je bent beschikbaar op de uren waarop je ingeroosterd bent en je kunt tijdig hulp vragen als dit niet lukt.

 • Je bent in staat om je gezond verstand en/of ervaringsdeskundigheid in te zetten om mensen te ondersteunen bij het vinden van de juiste route.

“Als vrijwilliger bij de JIJenIK zie, hoor en ervaar ik mensen in hun geheel. Zowel de diepe dalen als de successen. Ook al is het soms moeilijk en voel ik onmacht, geeft het mij iedere keer weer een geweldig goed gevoel.” ~Claudia Rovers, vrijwilliger JIJenIK~

Werktijden

 • Dinsdag tweewekelijks in de oneven weken, afwisselend: teamoverleg en intervisie van 12:30 tot 13:30 uur

 • Woensdag van 12:00* tot 16:00 uur

 • Vrijdag van 10:00* tot 16:00 uur

* Er zijn altijd een paar teamleden aanwezig ruim voor aanvang (woensdag 13:00 uur en vrijdag 11:00 uur) en om 15:00 uur sluiten we als team gezamenlijk af.

Locatie

Enik Recovery College
Vaartscherijnstraat 51
3523 TB Utrecht

Wil jij het JIJenIK-team komen versterken?

Dan zouden wij het fijn vinden als je de onderstaande vragen beantwoordt. Dat kan in een motivatiebrief, mail, audio- of videobestand maar mag ook op creatieve wijze bijvoorbeeld in een tekening, schilderij of op een andere manier die bij jou past.

 • Wat kan JIJenIK voor jouw herstel betekenen?

 • Welke kernwaarden en/of begrippen vind jij belangrijk en hoe zet jij ze in?

 • Wat is jouw ervaring met peersupport en ervaringsdeskundigheid?

Deze brief kan je sturen naar MariekeCohen@lister.nl en ClaudiaRovers@lister.nl

Of je geeft jouw motivatie aan één van ons tijdens de JIJenIK.

Enik Recovery College is een centrum voor ontwikkeling en scholing rond herstel van psychische ontwrichting. Enik wordt 100% gerund door peers; allemaal mensen die dit soort ervaringen delen.

Programma