Enik Overvecht

Enik Overvecht is een nieuw initiatief om een peersupportomgeving net als Enik aan te bieden in de Utrechtse wijk Overvecht. Met een peersupportomgeving bedoelen we een plek waar mensen samenkomen met gelijke ervaringen.

Er worden cursussen aangeboden en er zijn herstelwerkgroepen, die uitgaan van peersupport. Door het uitwisselen van deze ervaringen, leer je van elkaar en inspireer je elkaar. Je vindt er herkenning, erkenning en steun. Iedereen gaat binnen een peersupportomgeving met elkaar om op basis van de waarden gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Ook de ervaringsdeskundige professionals. Het initiatief in Overvecht wordt gecreëerd voor en door mensen met ervaringen op gebied van psychische problematiek, ontwrichting, sociale uitsluiting als armoede en dakloosheid. Dit schept verbinding.

Overvecht: een kansrijke wijk

Overvecht is een bijzondere en dynamische wijk. Er wonen mensen afkomstig uit verschillende landen met eigen gebruiken en gewoonten. Een mix aan culturen. Deze culturen brengen verschillende geschiedenissen, geloven en nieuwe inzichten met zich mee. Dit betekent dat er ook anders wordt omgegaan met bijvoorbeeld kwetsbaarheden. Een speciaal team ‘Enik Overvecht’ zet zich met enthousiasme in om een locatie te ontwikkelen in Overvecht. Een locatie met aandacht voor diversiteit met prikkelende cursussen, vrije ruimte, plek voor ontmoeting, en verbinding in de wijk rond peersupport. Geen exacte kopie van Enik, maar vanuit de waarden gelijkwaardigheid en wederkerigheid, een peersupportomgeving die in samenwerking met bewoners wordt opgezet.

Waar is deze plek?

Enik Overvecht, Neckardreef 12 in Utrecht

Welke trainingen organiseert Enik Overvecht?
Actuele trainingen