Terug naar overzicht

Buddyproject Samen omgaan met onbegrip (SOMO)

Een aantal organisaties in de regio Utrecht (waaronder Enik Recovery College, Steunpunt GGZ en Leger des Heils) is gestart met een buddyproject voor mensen in een ontwrichtende situatie. Het gaat om mensen over wie een melding is binnen gekomen bij de GGD regio Utrecht. Deze mensen willen we laagdrempelig contact bieden door een maatje of buddy. We starten in de gemeenten Utrecht, IJsselstein en Houten, mogelijk breiden we later nog uit naar andere gemeenten.

Wat vragen we?
We vragen aan jou als maatje dat je bijvoorbeeld eenmaal per week of eenmaal per twee weken bij iemand op bezoek wilt gaan. Of een activiteit met iemand wilt ondernemen, bijvoorbeeld ergens gaat koffiedrinken. Peer support is hierbij het uitgangspunt. Dus het gaat vooral om het uitwisselen van ervaringen en laagdrempelige ondersteuning. Hoe lang het contact gaat duren, bepalen jullie als koppel zelf.

Wat bieden we?
Nadat je je hebt aangemeld als maatje, word je door de coördinator uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek staat kennismaking centraal en wordt uitgelegd wat maatje zijn  precies betekent.
Daarna krijg je een training Intentional Peer Support aangeboden. Deze training komt uit Amerika en is ontwikkeld door ervaringsdeskundige Shery Mead. De bijeenkomsten worden op vrijdagen gegeven in Utrecht en duren ongeveer 4 uur. Het is handig als je een beetje Engels kunt lezen en verstaan, maar uiteraard wordt er een vertaalslag gemaakt. Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen zijn onder meer: de geschiedenis van de Mad Movement, het belang van connectie, bevestigen/bekrachtigen in plaats van helpen/problemen oplossen, de kracht van taal, en luisteren wat er niet verteld wordt, impact van trauma, crisis herdefiniëren, en zelfbeschadiging, suïcide en verslaving zien als de taal van pijn. De training start begin 2024.
Daarna kun je direct worden ingezet als maatje. Als er iemand voor je gevonden is, volgt er een matchgesprek bij diegene thuis of bij herstelacademie Enik. Jullie kunnen allebei na dit gesprek aangeven of er voldoende klik is.

Ondersteuning
De directe ondersteuning vindt vanuit je eigen organisatie plaats. Wel zullen er vanuit het project enkele intervisiebijeenkomsten voor de maatjes worden georganiseerd.

Vergoeding
Als maatje ontvang je € 500,- vergoeding per traject per jaar bij wekelijkse afspraken. Ontmoet je elkaar minder vaak of minder lang, dan zal de vergoeding naar rato worden aangepast. Daarnaast is er vanuit het project vergoeding beschikbaar voor activiteiten die jullie samen ondernemen (entree, reiskosten, koffie, etc.).

Meer informatie
Voor meer informatie over de training kun je contact opnemen met Cassandra Barkman c.barkman@altrecht.nl.

Voor meer informatie over het buddyproject kun je contact opnemen met Wilma Boevink wboevink@xs4all.nl, coördinator van het buddyproject. Hier kun je je ook aanmelden als je buddy wilt worden.

Enik Recovery College is een ontmoetingsplaats en leeromgeving voor herstel van psychische ontwrichting. Enik wordt 100% gerund door peers; allemaal mensen die dit soort ervaringen delen.

Programma