Geschiedenis

18 mei 2015 opende Enik officieel haar deuren. Voor dit feestelijke moment kon plaatsvinden, is een hele weg afgelegd. Dit bijzondere proces is vastgelegd in de Trimbos-publicatie ‘Ruimte voor peer support! – De totstandkoming van Enik Recovery College’, geschreven door Christien Muusse en Jenny Boumans (2016).

Oorsprong

Enik vindt haar oorsprong in Bureau Herstel van Lister, een regionale instelling beschermd wonen in Utrecht. Ruim 12 jaar geleden werd Bureau herstel opgericht en startte Lister met de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid. Vervolgens introduceerde Lister de 5 B’s (betrouwbaar, betrokken, bekwaam, bewust en betekenisgevend) en zette hoog in op herstel ondersteunend werken. Ook is Lister één van de initiatiefnemers van de Werkplaats Herstelondersteuning. Lister ontwikkelde de film Samen werken aan herstel, dat de dialoog aanwakkerde tussen cliënten en medewerkers van Lister. Bureau Herstel speelde een grote rol in de transitie van Lister van een traditionele zorginstelling naar een herstelondersteunende organisatie.

Lister-initiatief

Bureau Herstel bestond uit ervaringsdeskundige professionals. Zij hebben ervaring (gehad) op het psychische en/of verslavingsvlak. Deze ervaringen zetten zij met veel gedrevenheid en enthousiasme in met als doel: niet de diagnose, maar de mens centraal te stellen in de ggz.
Geïnspireerd door het concept ‘peersupport’ en de ‘recovery colleges’ in de UK maakte Lister-Bureau Herstel de stap naar het oprichten van de eerste recovery college in Nederland: Enik.

Enik (lees één-ik) staat voor ‘één’ met alle peers en het herstelproces van een unieke ‘ik’.

 

C. Muusse & J. Boumans (2016). Ruimte voor Peer Support! Een onderzoek naar de totstandkoming van Enik Recovery College. Utrecht: Lister.

Bestellen?

Meer weten over de totstandkoming van Enik Recovery College? Bestel de publicatie op de Lister-website.

Enik Recovery College is een centrum voor ontwikkeling en scholing rond herstel van psychische ontwrichting. Enik wordt 100% gerund door peers; allemaal mensen die dit soort ervaringen delen.

Programma