Geschiedenis

Oprichters Martijn Kole en Ton Verspoor

Boekuitgave: Ruimte voor peer support!

18 mei 2015 opende Enik Recovery College officieel haar deuren. Voor dit feestelijke moment kon plaatsvinden, is een hele weg afgelegd. Dit bijzondere proces is vastgelegd in de Trimbos-publicatie ‘Ruimte voor peer support! – De totstandkoming van Enik Recovery College’, geschreven door Christien Muusse en Jenny Boumans (2016).

C. Muusse & J. Boumans (2016). Ruimte voor Peer Support! Een onderzoek naar de totstandkoming van Enik Recovery College. Utrecht: Lister.
Verkrijgbaar in de Lister-webwinkel.

Lister Bureau Herstel

Enik Recovery College vindt haar oorsprong in Bureau Herstel van Lister, een regionale instelling beschermd wonen (RIBW) in Utrecht.
Ruim 12 jaar geleden werd Bureau Herstel opgericht en startte Lister met de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid. Vervolgens introduceerde Lister de 5 B’s (betrouwbaar, betrokken, bekwaam, bewust en betekenisgevend) en zette hoog in op herstel ondersteunend werken.

Lister is ook één van de initiatiefnemers van de Werkplaats Herstelondersteuning. Lister ontwikkelde de film Samen werken aan herstel, die de dialoog aanwakkerde tussen cliënten en medewerkers van Lister. Bureau Herstel speelde een grote rol in de transitie van Lister van een traditionele zorginstelling naar een herstelondersteunende organisatie.

Bureau Herstel bestond uit ervaringsdeskundige professionals. Zij hebben ervaring op het psychische en/of verslavingsvlak. Deze ervaringen zetten zij met veel gedrevenheid en enthousiasme in met als doel: niet de diagnose, maar de mens centraal te stellen in de ggz.

Geïnspireerd door het concept ‘peer support’ en de ‘recovery colleges’ in het VK maakte Bureau Herstel de stap naar het oprichten van het eerste recovery college in Nederland: Enik Recovery College.
Enik (lees één-ik) staat voor ‘één’ met alle peers en het herstelproces van een unieke ‘ik’.

Oprichters óók peers

Het adagium Enik wordt 100% gerund door peers geldt ook voor oprichters Ton Verspoor en Martijn Kole. Beide hebben zij zelf aan den lijve ondervonden wat het betekent om ernstig ontwricht te raken. En beide hebben zij hun eigen – moeizame – weg naar herstel moeten vinden. In die zoektocht kwamen zij elkaar tegen en ontstond het idee om gezamenlijk te gaan werken aan Enik Recovery College.

Martijn: “Enik was een soort droom die ik nog niet goed onder woorden kon brengen. In mijn eigen herstelproces heb ik een hele ontwikkeling doorgemaakt. Ik verwierf veel kennis en deed vaardigheden op. Ik ben gegroeid als mens. Enik is een plek waar mensen zich gezien en gehoord voelen”.
Na jarenlang zelf cliënt bij Lister te zijn geweest is Martijn nu adviseur van de Raad van Bestuur van Lister en werkzaam als manager bij de Lister Academy.

Ton is nu algemeen manager bij Enik. Hij is regelmatig in het Sociaal Trefpunt te vinden, in gesprek met deelnemers of vrijwilligers. “Gelijkwaardigheid en wederkerigheid gelden niet alleen voor deelnemers, maar ook voor de betaalde ervaringsdeskundige professionals bij Enik. Echt contact maken zit hem in het kwetsbaar durven opstellen en het delen van het eigen verhaal. Mensen worden hoopvoller en krijgen meer grip op het leven.”

Enik Recovery College is een ontmoetingsplaats en leeromgeving voor herstel van psychische ontwrichting. Enik wordt 100% gerund door peers; allemaal mensen die dit soort ervaringen delen.

Programma