Partners

Lister

Enik Recovery College is een initiatief van Lister, een regionale instelling beschermd wonen. Lister biedt begeleiding thuis en wonen met zorg aan mensen vanaf 18 jaar met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en zorgvragen op het gebied van wonen. De begeleiding van Lister is herstelondersteunend en gericht op ontwikkeling.

Enik Recovery College werkt samen met de volgende partijen:

Herstel op Poten

Dafne Rademakers van Herstel op Poten biedt op de dinsdagochtend en vrijdagmiddag trajecten aan bij Enik Recovery College. Kijk voor haar aanbod bij het Programma.

Lees hier een interview met Dafne.

Stut Theater

Stut Theater maakt theatervoorstellingen over maatschappelijke onderwerpen, gebaseerd op de verhalen en ervaringen van onze spelers. Dit zijn geen professionele acteurs, maar mensen die niet of nauwelijks met theater te maken hebben en die hun eigen verhaal willen delen.

Stut Theater en Enik Recovery College bieden samen theaterworkshops aan. Kijk bij het Programma voor data.

Het Binnenstebuiten

Het BinnensteBuiten is een zelfontplooiings-centrum waar je kan werken aan persoonlijke groei en herstel door middel van minder praten en meer doen en voelen.

Enik Recovery College biedt in samenwerking met Het BinnensteBuiten de Retreat Lichaamswerk aan. Kijk bij Over Retreats voor meer informatie.

Enik Recovery College is een ontmoetingsplaats en leeromgeving voor herstel van psychische ontwrichting. Enik wordt 100% gerund door peers; allemaal mensen die dit soort ervaringen delen.

Programma