Facilitators

Hieronder stelt een aantal van onze facilitators zich voor.
Al onze facilitators hebben persoonlijke ervaring met ontwrichting en herstel.

 


Annemarije

Sinds achttien jaar voel ik me thuis. In mijn gezin, op mijn werk, tussen mijn vrienden, in mijn lichaam, eigenlijk in het leven. Ik heb een achtergrond van adoptie, verliezen, verschillende gezinnen. Ik voelde me er vaak niet bij horen en ik paste me aan. Weg van mijzelf. Mijn coping was verslavingen. Therapieën en opnames volgden.

Tegenwoordig ben ik meer vrienden met mijn geest en ga ik bewuster om met mijn lichaam. Wat mij hierin erg heeft geholpen is leren en mogen hechten aan mensen, leren omgaan met emoties en impulsen, steun in zelfhulpgroepen, kunnen luisteren naar je lichaam en hierin ontspannen. Ook het inzicht dat al mijn ingewikkelde gedrag, gedachten en gevoelens geen stoornissen waren, maar reacties van mijn systeem op trauma.

Daarnaast heeft schrijven altijd veel voor me betekend. Ik kon me erin uiten, vond de betekenis van mijn pijn én de motivatie om er iets van te maken, steeds weer terug door erover te schrijven en dit te delen. Ik ben een journalistieke opleiding gaan volgen. Eń een opleiding Ervaringsdeskundigheid en Veerkracht. Bij Enik komen schrijven, uiten, erbij horen, betekenis en zin samen.

Ook ben ik tijdens mijn leven steeds meer de wijsheid van het lichaam gaan ervaren en het zelfherstellend vermogen van het lichaam om (trauma)spanning los te laten. Ik heb een opleiding voor TRE (tension releasing exercises) provider gevolgd en ondersteun nu deelnemers bij het vergroten van lichaamsbewustzijn, het leren reguleren en het ontladen van spanning.


Dylan

Al vanaf jonge leeftijd was het leven voor mij meer overleven dan leven door de verslaving van mijn ouders. Het opgroeien in onvoorspelbaarheid creëerde gevoelens van angst en stress. Door deze ervaringen is het nodig geweest om intensieve behandeling in een ggz-instelling te ondergaan. Door ontmoeting met ervaringsdeskundigen en het volgen van zelfhulp raakte ik gemotiveerd om aan mijn herstel te werken en hierin scholing te volgen.

Tegenwoordig geef ik bij Enik de WRAP-training en gebruik deze zelf ook actief, omdat het mij heel erg helpt in het bereiken van mijn doelen. Als Advanced Level WRAP-facilitator leid ik nieuwe mensen op en zorg ik dat de kwaliteit rondom deze training gewaarborgd blijft.

Het belangrijkste voor mij is dat ik mensen ontmoet en naar hun verhaal luister. Het delen van gelijksoortige ervaringen inspireert mij. Het laat mij en anderen zien dat herstel mogelijk is.
Ik ben heel erg fan van de volgende quote: ‘We are not perfect. We are learning. That’s the beauty in our specific journey.’ Elke dag dit lezen, helpt mij een stapje verder te komen.


Ginger

Ginger

Ik geef verschillende trainingen en workshops, zoals WRAP (Wellness Recovery Action Plan), Omgaan met (zelf)stigma en Werken met eigen ervaring (WMEE). Ik vertel over mijn eigen ervaringen met verschillende psychische klachten, zoals hoe ik ermee heb geworsteld of nog steeds worstel. Naast het inspireren, laat ik me ook door de deelnemers prikkelen. Ik leer weer van hen en blijf op die manier scherp op mijn eigen herstelproces. Trainingen geven past bij me, daar ligt mijn kracht. Ik ben blij dat ik deze in kan en mag zetten binnen Enik.


Hedy

Sinds 2018 kom ik bij Enik. Eerst als deelnemer en nu ook een aantal jaar als vrijwilliger. Inmiddels faciliteer ik de WRAP, de H.O.P., herstelwerkgroep Omgaan met Verslaving en ben ik initiatiefneemster van Zingend verder en Zing je vrij-dag. Voor mij werkt de gelijkwaardigheid die er is bij de herstelacademie. Toen ik voor de eerste keren kwam, keek ik op tegen de facilitators. Ik dacht ‘jullie staan voor de groep jullie weten het’. Langzaam trok dat recht en leer ik kijken met een gelijkwaardige bril. Het is juist waardevol dat facilitators net als deelnemers hun verhaal vertellen. Dat vind ik zoiets moois om te ontdekken dat ik als facilitator mijn ervaringen mag delen. Soms vind ik het lastig om over mijn eigen ervaringen te vertellen. Daar ben ik niet mee opgegroeid. Bij Enik leer ik om milder te worden, te luisteren en niet te oordelen. Het doet me veel als ik andere mensen hetzelfde hoor vertellen waar ik zelf nog niet eens de woorden voor kan vinden. Iedereen kent angsten en onzekerheden. Er is zoveel herkenning in een groep. 

Ik gebruikte veel drank en drugs om het veroordelende monster in mijn hoofd te dimmen. Ik leefde niet echt. Op een zeker moment was ik de controle kwijt en werd mijn gebruik levensgevaarlijk. Ik besefte dat ik het tij moest keren en moest afkicken. Er was geen weg terug. Na de kliniek was ik overal bang voor. Ik was niet angstig voor een terugval, maar wel voor mijn nieuwe leven. De wereld was te groot. Ik merkte voor het eerst op dat ik gevoelig ben en dat ik sociale situaties spannend vind. Voor mijn nieuwe identiteit ging ik naar Enik en door mee te doen aan diverse trainingen overwon ik veel  van mijn angsten.
Mijn familie ziet mij veranderen sinds ik bij de herstelacademie werk. Ik heb rust gevonden en ik toon meer interesse in anderen. Mijn zusje roept enthousiast ‘Ik heb mijn zus terug’. Sinds ik Enik ken, kan ik echt op gelijke hoogte met haar zijn. Enik is als een warm bad. Iedereen is lief voor elkaar en je leert om het zelf te doen. Ik wil me blijven doorontwikkelen. Daarom gun ik de hele wereld een Enik.


Hilko

Al mijn trainingen zijn gebaseerd op het geloof in eigen kracht van mensen. Mensen hebben zelf de kracht om hun leven te leiden zoals ze dat willen. Daar ben ik sterk van overtuigd. Ik benader deelnemers vanuit die opvatting zonder dat direct te zeggen.

De thema’s zijn minder belangrijk dan de ontdekkingen van de deelnemers zelf. Zij weten heel goed wat ze te leren hebben. Ik faciliteer die ruimte in hun leerproces.

De trainingen geven mijzelf ook het idee dat ik altijd wel iets in huis heb om mijn eigen dromen en ambities levend te houden. Het voorkomt dat ik denk dat ik iets niet kan of nooit zal kunnen. In een training zie ik mensen altijd wel hun weg vinden. Dus ik waarschijnlijk ook.


Isabelle

Ik werk sinds 2016 als peer support werker binnen Lister en Enik en ben daarnaast facilitator POD (peer supported open dialogue). Verder geef ik onder andere de trainingen Eten & ik en de HOP (Honest, Open and Proud).

Het mooie aan de HOP-training vind ik het bewustwordingsproces omtrent openheid over je psychische kwetsbaarheid. Voor mij is de HOP een goede manier geweest om inzicht te krijgen waarom, bij wie en in welke mate ik open wil zijn. Die inzichten gun ik iedereen die bezig is met zijn of haar herstel.

In mijn werk geloof ik in een transparante en dialogische manier van omgaan met elkaar. Iedere stem is belangrijk en verdient het om gehoord te worden, dit probeer ik in mijn trainingen uit te dragen. 


Mickal

Ik vind het inspirerend om gezamenlijk iets uit te zoeken waar we mee worstelen en hoe we elkaar daarin kunnen ondersteunen. De dynamiek van een groep vind ik fascinerend en ik verbaas me steeds weer hoe snel mensen kunnen groeien.

Ik probeer de trainingen zo vorm te geven dat er ruimte is voor de betekenis die je geeft aan je eigen verhaal, dat staat bij mij steeds weer centraal. Ik geloof dat mensen tot inzicht kunnen komen door dingen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Betekenisvolle vragen over wie ik ben en wat ik wil komen in alle cursussen terug.

Mijn trainingen zijn vaak spontaan en organisch. Daardoor is geen enkele cursus hetzelfde. We doen het met elkaar. Ik ben niet degene die anderen vertelt hoe ze moeten herstellen, maar probeer wel iedereen te prikkelen om op zoek te gaan. Door de dialoog aan te gaan, hoop ik dat anderen tot verruimende inzichten komen en nieuwe wegen kunnen inslaan.

Het mooie vind ik ook dat ik zelf als facilitator groei door de inbreng van de groep. Dat werkt positief over en weer.


Nils

Mindfulness heeft mij heel erg geholpen in mijn eigen herstel. Daarom ben ik actief als mindfulness-trainer op verschillende locaties van Enik.

Door mindfulness heb ik geleerd om te zijn met wat er is, zowel met lijden als met vreugde. Het zorgt ervoor dat ik minder op de automatische piloot leef. Soms zit ik vast in patronen in het dagelijks leven die ik niet door heb, zoals het over mezelf en anderen oordelen. Door mindfulness word ik me daar bewust van en kan ik makkelijker kiezen om aandachtiger aanwezig te zijn.

Ik vind het fijn om de week samen aandachtig af te sluiten met een meditatiebijeenkomst. Daarbij is er volop ruimte voor inbreng vanuit de groep en kan iedereen zijn of haar meditatie-ervaring delen.

Enik Recovery College is een ontmoetingsplaats en leeromgeving voor herstel van psychische ontwrichting. Enik wordt 100% gerund door peers; allemaal mensen die dit soort ervaringen delen.

Programma