Over ons

Enik Recovery College is een herstelacademie: een leeromgeving en ontmoetingsplek voor mensen die persoonlijk ervaring hebben met ontwrichting door een psychische kwetsbaarheid of verslaving, en die willen werken aan hun (verdere) herstel. Bij Enik geloven we in het herstellend vermogen en de eigen kracht van mensen.

100% gerund door peers

Ons stempel zegt: 100% gerund door peers. Daarmee geven wij aan dat zowel onze deelnemers als onze vrijwilligers en betaalde krachten persoonlijk ervaringen hebben op het gebied van psychiatrie of verslaving.

Hierdoor biedt Enik een bijzondere omgeving waarin ervaring met ontwrichting minder ‘gek’ en eerder ‘normaal’ is, en waar respect en gastvrijheid tegenover ‘anderen’ voorop staan.

Peer support

Het uitgangspunt bij Enik is herstel door peer support. Peer support betekent het bieden van steun en delen van ervaringen op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Hierdoor leer je van elkaar, inspireer je elkaar en steun je elkaar. Dat zorgt voor herkenning en erkenning.


Werkgroepen & Trainingen

Het College Programma biedt diverse op peer support gebaseerde werkgroepen en trainingen:

  • Betekenis geven aan jouw verhaal;
  • Regie voeren over het eigen leven;
  • Ontworstelen aan (zorg)afhankelijkheid;
  • Zelf manieren zoeken om invulling en betekenis te geven aan wat je is overkomen;
  • Gebruikmaken van talenten en ontwikkelen van vaardigheden.


Uitbreiding

Vanaf 2018 is het aantal locaties van Enik verder uitgebreid naar meerdere stadsdelen in de stad Utrecht en omliggende regio’s:

Alle huidige locaties


Enik en Lister

Enik Recovery College is een initiatief van Lister, een regionale instelling voor beschermd wonen.

Lister biedt begeleiding thuis en wonen met zorg aan mensen vanaf 18 jaar met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en zorgvragen op het gebied van wonen. De begeleiding van Lister is herstelondersteunend en gericht op ontwikkeling.


Flag: United Kingdom on Google Android 12L Want to know more about Enik Recovery College?

Yes! I want to know more


 

Enik Recovery College is een ontmoetingsplaats en leeromgeving voor herstel van psychische ontwrichting. Enik wordt 100% gerund door peers; allemaal mensen die dit soort ervaringen delen.

Programma