Over Herstelwerkgroepen

Een herstelwerkgroep draait om het delen van ervaringen. Je kunt in de groep vrijuit delen over wat je hebt meegemaakt en waar je nu staat. Deelnemers hebben een gemeenschappelijk verleden in de psychiatrie of verslaving. Tijdens de bijeenkomst word je erkend en gesteund in je kwetsbaarheid. Na de bijeenkomst voel je je gesterkt in je mogelijkheden.

Wat gebeurt er?

De deelnemers vinden herkenning in elkaars verhalen. Die herkenning schept een band en biedt de basis voor gelijkwaardigheid. Dat geeft lucht. Delen over je ervaringen met gelijkgestemden helpt ook om bewust te worden van jezelf en geeft inzicht in het proces dat je doormaakt.

Wat heb je eraan?

De groep biedt naast herkenning ook handvatten voor je dagelijks leven. Praktische zaken komen aan bod als jouw manier van omgaan met problemen wordt gedeeld. Dat brengt de andere deelnemers weer op ideeën om oplossingen te kiezen voor de dingen waar zij zelf tegenaan lopen. Daarmee wordt de onderlinge steun heel praktisch en toepasbaar. Als je wat langer deelneemt aan de herstelwerkgroep, leer je zien hoe ver je gekomen bent. Je merkt dat heel goed te leven valt, ondanks alles wat je hebt meegemaakt. Zo wordt de herstelwerkgroep een bron van kracht en hoop.

Herstelwerkgroepen (Omgaan met …)  in het Programma

Enik Recovery College is een ontmoetingsplaats en leeromgeving voor herstel van psychische ontwrichting. Enik wordt 100% gerund door peers; allemaal mensen die dit soort ervaringen delen.

Programma