Terug naar overzicht

Omgaan met zelfmoordgedachten krijgt vervolg

zelfmoordgedachten

13 april 2021

Psychische ontwrichting kan soms gepaard gaan met overweldigende gevoelens van angst, somberheid en radeloosheid. Zulke gevoelens zijn vaak erg moeilijk te verdragen en kunnen er toe leiden dat je aan zelfmoord gaat denken.

Praten helpt zegt men dan. Maar als je over dit soort kwellende gedachten vertelt aan je familie of vrienden stuit je vaak op afwijzing en onbegrip. Vanuit welgemeende bezorgdheid weten zij vaak niet hoe ze daar mee om moeten gaan. Dat is wellicht begrijpelijk, maar biedt geen ruimte om je hart te luchten. In je isolement blijven nare gevoelens knagen.

Om dit taboe te doorbreken is bij Enik Recovery College in het najaar van 2020 de workshop Omgaan met zelfmoordgedachten gestart. De insteek was om op een laagdrempelige manier ruimte te bieden aan het gesprek rond dit thema.

Terugblik op de workshop

Tijdens de eerste bijeenkomst waren sprekers uitgenodigd om te vertellen over hun ervaringen.  In de tweede bijeenkomst bespraken de deelnemers onderling de vraag of, wanneer en hoe ze hun gedachten aan zelfmoord bespreekbaar wilden maken. Hoe ga je om met nare reacties uit je omgeving?

Deelnemers in de groep hadden vooral steun aan dat er naar ze geluisterd werd; dat ze erkend en herkend werden en dat ze troost, steun en begrip ontvingen. Het kunnen delen van ervaringen geeft lucht en ruimte om de gedachten beter te accepteren en het gevoel van beklemming en eenzaamheid te  doorbreken.

De gesprekken gingen over wat eenieder aan (niet-steunende) reacties tegen was gekomen en hoe je je tegen negatieve ervaringen kunt weren. Hieruit kwam het belang naar voren van zelfinzicht en eigen regie. Leren situaties goed in te schatten wanneer ergens wel of niet over te beginnen, sterk genoeg kunnen zijn om je verhaal te doen, leren relativeren en accepteren. En mensen op te zoeken die je begrijpen (bijvoorbeeld bij Enik).
Op die manier kun je je eigen kracht hervinden (weer) en je gedachten aan zelfmoord minder je leven laten beheersen en ontwrichten.

Vervolg

Als vervolg op de in het najaar gehouden workshop starten we dit voorjaar met een nieuwe werkgroep Omgaan met zelfmoordgedachten (pilot). Deze is in Hoograven, 4 woensdagen, elke even week, 18.30 – 20.30 uur, vanaf 21 april.

Enik Recovery College is een ontmoetingsplaats en leeromgeving voor herstel van psychische ontwrichting. Enik wordt 100% gerund door peers; allemaal mensen die dit soort ervaringen delen.

Programma