Partners

Lister

Enik Recovery College is een initiatief van Lister, een regionale instelling beschermd wonen.

Lister biedt begeleiding thuis en wonen met zorg aan mensen vanaf 18 jaar met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en zorgvragen op het gebied van wonen. De begeleiding van Lister is herstelondersteunend en gericht op ontwikkeling.

Herstel op Poten

Dafne Rademakers van Herstel op Poten biedt op de dinsdagochtend trajecten aan bij Enik Recovery College. Kijk voor haar aanbod bij het Programma.

Lees hier een interview met Dafne.

PsyNet

PsyNet is een digitaal platform voor cliënten en hun hulpverleners waarop álle betrokkenen hun relevante gegevens en acties met elkaar delen. Een veilig digitaal netwerk, waarover de cliënt de controle heeft en bepaalt wie zich aansluit. 

Box2Grow

Box2Grow biedt workshops aan waar door het boksen op een actieve manier wordt gewerkt aan de groepsdynamiek én de persoonlijke kracht van elk individu. Het boksen wordt als metafoor gebruikt om deelnemers te laten ervaren en reflecteren. Deelnemers zullen op een speelse, actieve manier worden uitgedaagd, met als doel persoonlijke groei te bevorderen en een hechtere groepsdynamiek te creëren.

Stut Theater

Stut Theater maakt theatervoorstellingen over maatschappelijke onderwerpen, gebaseerd op de verhalen en ervaringen van onze spelers. Dit zijn geen professionele acteurs, maar mensen die niet of nauwelijks met theater te maken hebben en die hun eigen verhaal willen delen.

Spreekuur 89

Spreekuur 89 is een maatschappelijk verbond dat zich hard maakt voor de vrijheid van groepen en haar individuele leden die onderdrukt worden omdat zij als ‘verdacht’ worden gezien. Niet als officieel verdacht in de strafrechtelijke zin, maar als ‘risicopopulatie’ omdat zij niet aan de ‘mainstream’ voldoen.

 

 

 

 

 

 

 

Enik Recovery College is een centrum voor ontwikkeling en scholing rond herstel van psychische ontwrichting. Enik wordt 100% gerund door peers; allemaal mensen die dit soort ervaringen delen.

Programma