Jouw training?

Ons Programma wordt voor en door deelnemers ontwikkeld. Wil jij daar een vrijwillige bijdrage aan leveren? Bijvoorbeeld een workshop opzetten en/of faciliteren over een interessant en leerzaam onderwerp dat jou heeft geholpen in je herstelproces?
Dan nodigen wij je graag uit om je idee bij ons in te dienen!
Ook buiten de deadlines om; hou er dan rekening mee dat we 2 maand hanteren tussen het aanvragen en de eerste bijeenkomst dag.

Het scholingsaanbod bij Enik Recovery College is gericht op herstel, peer support en het delen van ervaringskennis. Een vast onderdeel tijdens de bijeenkomsten is het uitwisselen van ervaringen. Alle trainingen worden verzorgd door facilitators met gelijksoortige ervaring.

Programma-werkplaats (WZP)

Binnen Enik is de Werkplaats Zelfhulpprogramma (WZP) verantwoordelijk voor het samenstellen van een goed programma, in samenwerking met facilitators (betaald of vrijwillig), deelnemers en andere aanbieders. De Werkplaats toetst nieuwe ideeën aan de uitgangspunten van Enik Recovery College en bekijkt of en hoe deze in het Programma ingepast kunnen worden.

Weet je niet zeker of jouw idee binnen dit programma past? Heb je vragen of wil je graag dat een Enik facilitator een keer met je meedenkt? Neem gerust contact op met de werkplaats via zelfhulpprogramma-enik@lister.nl.

Aanvraag indienen

Gebruik onderstaand formulier om jouw idee voor een nieuw programma-onderdeel in hoofdlijnen op papier te zetten:

aanvraagformulier
formulier aanvraag nieuw programma-onderdeel

Ingevulde formulieren kun je mailen aan zelfhulpprogramma-enik@lister.nl.

 Programma  Looptijd  Indienen vóór
 Zomer 2022  maandag 4 juli 2022 t/m vrijdag 2 september 2022  vrijdag 25 maart 2022
 Najaar 2022  maandag 5 september 2022 t/m vrijdag 30 december 2022  vrijdag 1 juli 2022
 Kerst 2022  vrijdag 22 december 2022 t/m 5 januari 2023  vrijdag 20 oktober 2022
 Voorjaar 2023  maandag 2 januari 2023 t/m mei 2023  vrijdag 3 november 2022

Enik Recovery College is een ontmoetingsplaats en leeromgeving voor herstel van psychische ontwrichting. Enik wordt 100% gerund door peers; allemaal mensen die dit soort ervaringen delen.

Programma