Jouw training?

Ons Programma wordt voor en door deelnemers ontwikkeld. Wil jij daar een vrijwillige bijdrage aan leveren? Bijvoorbeeld een workshop opzetten en/of faciliteren over een interessant en leerzaam onderwerp dat jou heeft geholpen in je herstelproces?
Dan nodigen wij je graag uit om je idee bij ons in te dienen!

Het scholingsaanbod bij Enik Recovery College is gericht op herstel, peer support en het delen van ervaringskennis. Een vast onderdeel tijdens de bijeenkomsten is het uitwisselen van ervaringen. Alle trainingen worden verzorgd door facilitators met gelijksoortige ervaring.

Programma-werkplaats (WZP)

Binnen Enik is de Werkplaats Zelfhulpprogramma (WZP) verantwoordelijk voor het samenstellen van een goed programma, in samenwerking met facilitators (betaald of vrijwillig), deelnemers en andere aanbieders. De Werkplaats toetst nieuwe ideeën aan de uitgangspunten van Enik Recovery College en bekijkt of en hoe deze in het Programma ingepast kunnen worden.

Weet je niet zeker of jouw idee binnen dit programma past? Heb je vragen of wil je graag dat een Enik facilitator een keer met je meedenkt? Neem gerust contact op met de werkplaats via zelfhulpprogramma-enik@lister.nl.

Aanvraag indienen

Gebruik onderstaand formulier om jouw idee voor een nieuw programma-onderdeel in hoofdlijnen op papier te zetten:

aanvraagformulier
formulier aanvraag nieuw programma-onderdeel

Ingevulde formulieren kun je mailen aan zelfhulpprogramma-enik@lister.nl.

Programma Looptijd Indienen vóór
Voorjaar 2022 maandag 10 januari 2022 t/m vrijdag 1 juli 2022 vrijdag 24 september 2021
Zomer 2022
Najaar 2022

Enik Recovery College is een ontmoetingsplaats en leeromgeving voor herstel van psychische ontwrichting. Enik wordt 100% gerund door peers; allemaal mensen die dit soort ervaringen delen.

Programma